10 december 2015

Aanvraag professionaliseringsgelden mogelijk tot en met 1 augustus 2016

Professionaliseringsgelden kunnen tot uiterlijk 1 augustus 2016 aangevraagd worden. De activiteiten die met deze gelden gefinancierd worden, dienen voor 1 augustus 2017 uitgevoerd te zijn. De aanvragen worden uiterlijk 1 september 2016 toegekend.

Let op: de verantwoording voor de besteding van de aangevraagde subsidie dient uiterlijk 31 december 2016 in het bezit te zijn van PPO Rotterdam.

De beschikbare middelen worden evenredig verdeelt over de OAT-gebieden. Wanneer meerdere aanvragen vanuit eenzelfde OAT-gebied worden gedaan, bestaat daarom de mogelijkheid dat deze niet (direct) worden gehonoreerd.

Pagina delen: