18 december 2014

Aanvragen professionalisering

Om een dekkend netwerk van ondersteuning in de wijken te kunnen realiseren, heeft het bestuur van PPO Rotterdam € 1.000.000 aan professionaliseringsgelden beschikbaar gesteld. De eerste aanvragen zijn binnen.

60% van de professionaliseringsgelden zal via de individuele schoolbesturen beschikbaar komen voor het versterken van de basisondersteuning. Het schoolbestuur van de PCBO gaat de gelden inzetten voor de onderdelen 6 en 8 van het toezichtkader van de inspectie en voor het gebruik van observatie- en vragenlijsten in de voor- en vroegschoolse periode. 

 

De overige 40% komt beschikbaar voor professionalisering op wijkniveau waarbij de realisatie van een dekkend ondersteuningsnetwerk het uitgangspunt is. OAT Delfshaven laat met een aantal scholen in de wijk leerkrachten/ IB'ers deelnemen aan het congres ‘Externaliserend probleemgedrag bij kleuters. Probleemgedrag begrijpen, voorkomen en doorbreken’ van Medilex Onderwijs. Hiermee willen de scholen hun kennis vergroten omtrent kleuters met probleemgedrag, maar ook werken aan een gezamenlijke standaard en een zelfde taal.

Pagina delen: