03 februari 2015

Aanvragen professionaliseringsgelden

Vanuit het onderwijsveld bereikten PPO Rotterdam diverse vragen over de voorwaarden om deze subsidie aan te kunnen vragen. Op de website van PPO Rotterdam is daarom een nadere toelichting geplaatst.

Zoals reeds eerder gecommuniceerd, heeft het bestuur van PPO Rotterdam besloten om €1.000.000 aan professionaliseringsgelden beschikbaar te stellen.
 
Hiervan komt 60% via de individuele schoolbesturen beschikbaar. De aanvraag voor deze middelen valt onder de verantwoordelijkheid van de individuele schoolbesturen en is bedoeld ter versterking van de basisondersteuning. De overige 40% komt beschikbaar voor professionalisering op wijkniveau waarbij de realisatie van een dekkend ondersteuningsnetwerk het uitgangspunt is.
 
Vanuit het onderwijsveld bereikten PPO Rotterdam diverse vragen over de voorwaarden om deze subsidie aan te kunnen vragen. Op de website van PPO Rotterdam is daarom een nadere toelichting geplaatst. Ook de formats voor het aanvragen van professionaliseringsgelden ten behoeve van de basisondersteuning en een dekkend ondersteuningsnetwerk zijn daar terug te vinden.
 
De uiteindelijke verantwoording van de inzet van de middelen zal via de nieuwsbrief van PPO Rotterdam worden gepubliceerd.
Pagina delen: