16 maart 2017

Adviseren overstap voortgezet onderwijs

Samen met Koers VO heeft PPO Rotterdam workshops gegeven over advisering voor praktijkonderwijs, vmbo-b of vmbo-k. Dit gebeurde op de po-vo conferentie van FOKOR en in aparte rondes voor ib-ers en schoolcontactpersonen van PPO.

 

Er zijn twee activiteiten georganiseerd: ‘Terug in de schoolbanken’ en de workshop ‘Advisering in geval van twijfel’.

  

Tijdens Terug in de schoolbanken gingen po en vo bij elkaar op bezoek. Voor een uitgebreide terugblik op deze activiteit klikt u hier.

 

Tijdens de workshop Advisering in geval van twijfel is aan de hand van concrete voorbeelden met de deelnemers gekeken welk advies passend kan zijn voor een leerling. Het bleek dat het verschil tussen vmbo-b en vmbo-k, of praktijkonderwijs en vmbo-b best vaak vragen oproept. Ook waren er vragen over hoe leidend het advies van de basisschool is, en wanneer zorgplicht voor een leerling geldt.

 

Tijdens de workshop is verteld over de zogenaamde pro-plusklassen, waarin leerlingen een jaar een volledig vmbo-b programma kunnen volgen op een school voor praktijkonderwijs. Er wordt dan gekeken of de leerling dit aankan om vervolgens door te kunnen stromen naar vmbo-b.

 

Met dit initiatief proberen de samenwerkingsverbanden ook een steentje bij te dragen aan doorgaande ondersteuning van po naar vo. De komende periode gaan we daar ook zeker mee door.

Pagina delen: