18 oktober 2018

Afgegeven TLV niet meer naar nieuwe school

In het licht van de nieuwe privacywetgeving is er iets veranderd in de afhandeling van de Toelaatbaarheidsverklaringen (TLV). PPO Rotterdam stuurt de afgegeven TLV niet meer door naar de nieuwe school. Dit is nu aan de ouders.

Als ouders, school en de schoolcontactpersoon van PPO Rotterdam concluderen dat een kind beter op zijn plek is in het speciaal basisonderwijs (SBO) of speciaal onderwijs (SO), dan kan de school een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij PPO Rotterdam.

Route
De school onderbouwt in dit geval - samen met PPO Rotterdam - waarom de huidige school onvoldoende kan aansluiten op de ondersteuningsbehoeften van de betreffende leerling. Als de aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring binnenkomt bij PPO Rotterdam, dan wordt deze voorgelegd aan de Toelaatbaarheidscommissie. Zij geven de TLV vervolgens af.

De administratie van PPO Rotterdam stuurt een kopie van de afgegeven TLV naar de ouders. Wij zijn daartoe verplicht. Voor de aanvragende school - en het bestuur daarvan – is een kopie van de afgegeven TLV beschikbaar in ons nieuwe systeem voor gegevensoverdracht Kindkans.

Verandering
Het gebruik was dat er een kopie van de TLV met daarbij een kopie van het eindadvies werd verzonden aan de toekomstige SO- of SBO-school, voor zover bekend op het moment van afgifte. In het licht van de aangescherpte privacywetgeving (AVG) is dit veranderd.

Het is nu aan ouders om zich - met de TLV - te melden bij de nieuwe SO-/SBO-school. De nieuwe school kan evt. ook - met toestemming van ouders - de gegevens van de leerling opvragen bij de oude school. PPO Rotterdam heeft hierin geen rol meer.

Heeft u een vraag over het aanvragen van een TLV en/of de verandering in afwikkeling? Neem dan contact met ons op via uw schoolcontactpersoon, ouderfunctionaris of via info@pporotterdam.nl.

Pagina delen: