18 mei 2017

Algemene Vergadering

Vandaag, 18 mei 2017, vond er weer een Algemene Vergadering plaats. De Commissie Middelen en de Kwaliteitscommissie hebben zich vooraf inhoudelijk gebogen over de geagendeerde onderwerpen.

 
 
Een aantal onderwerpen is door de commissies ter advies aan de directeur-bestuurder teruggekoppeld en een aantal zaken hebben de commissies inhoudelijk beoordeeld en begeleid door hun advies aan de AV voorgelegd.
 
Ter vergadering zijn zowel een update van het treasurystatuut en het bestuursverslag met daarbij de accountantsverklaring goedgekeurd voor vaststelling. Daarnaast zijn door de AV ook een update van het toezichtkader en de voortzetting van de pilot EED (enkelvoudige ernstige dyslexie) goedgekeurd en vastgesteld.
 
Binnenkort zullen de leden van de AV de voortgangsrapportage, op basis van de indicatoren van het nieuw vastgestelde toezichtkader, over de eerste vier maanden van dit kalenderjaar ontvangen.
 
De volgende AV staat gepland voor 3 oktober 2017.
Pagina delen: