16 november 2017

Alle peuters een vliegende start

OAT Centrum Noord - Op dinsdag 31 oktober heeft de peuter/jonge kleuter bijeenkomst plaatsgevonden in Rotterdam Centrum.

Herken je dat? Een peuter die wat achterloopt in zijn ontwikkeling? Of maak je je zorgen over een kleuter die net gestart is? Wat doe je als je je zorgen maakt over een peuter die binnenkort gaat starten op de basisschool? Hoe doe je dat op de groep? En hoe doe je dat in het contact met ouders?

 

Bij veel kinderen gaat de ontwikkeling vanzelf, maar soms is er wat ondersteuning nodig. PPO Rotterdam en het CJG werken samen om alle peuters en jonge kleuters een vliegende start op de basisschool te geven. Met gezamenlijk doel om de overgang van peuter naar kleuter zo goed mogelijk te laten verlopen.

 

Tijdens de bijeenkomst werd met diverse werkers uit de wijk gekeken naar hoe er gezamenlijk kan worden gezorgd voor de beste ondersteuning van peuters en jonge kinderen. Hoe kan niet alleen de samenwerking tussen de ketenpartners en de (voor)scholen worden versterkt, maar ook die tussen de voorscholen en basisscholen.

 

Er was een hoge opkomst: bijna alle kinderdagverblijven en basisscholen uit het Centrumgebied ( CJG, VSMW’ers, het wijkteam, en medewerkers van de Kleine Plantage/Stek Jeugdhulp) waren aanwezig.  

Er werd met elkaar gesproken over de warme overdracht, de relatie met ouders en welke ondersteuning er mogelijk is vanuit de betrokken organisaties voor deze doelgroep.

 

De bijeenkomst is positief ontvangen. Het bleek vooral prettig om verwachtingen naar elkaar uit te spreken. (Voor)scholen vonden het fijn om te weten waar ze ondersteuning kunnen vragen wanneer het gaat om peuters/jonge kleuters.

 

Heeft u vragen over deze bijeenkomst?

Neem dan contact op met Lizzy van den Berg of Marjolein Versluis.

Pagina delen: