04 juni 2015

Bestuursformatieplan vastgesteld

Het bestuursformatieplan van PPO Rotterdam voor komend schooljaar is – na instemming door de MR – vastgesteld door het bestuur. Er vinden enkele interne verschuivingen plaats, maar de bestaande formatie wordt grotendeels gehandhaafd.

Wel wordt ter vervanging van de tussenvoorzieningen extra formatie gecreëerd voor het AB Plus-arrangement. Daarnaast wordt met de AB-aanbieders onderzocht of de 12 fte LGF AB in dienst van PPO Rotterdam zou kunnen worden genomen.
Pagina delen: