05 december 2013

Brochure passend onderwijs voor leerkrachten

Voor leraren maakte het ministerie van OCW een brochure waarin op hoofdlijnen wordt uitgelegd wat passend onderwijs inhoudt en hoe het wordt vormgegeven. Ook bevat de brochure handige tips voor leraren en antwoorden op vragen als: blijft het speciaal onderwijs bestaan, krijg ik in mijn klas veel meer leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben en zijn de bezuinigingen nu wel of niet van de baan?

Alle scholen in het primair en voortgezet (speciaal) onderwijs ontvangen de brochure in de tweede week van december.

 

Onderstaand is de brochure te downloaden. 

Pagina delen: