07 december 2016

Budgetten per Samenwerkingsverband

In de tiende voortgangsrapportage Passend Onderwijs van het Ministerie van OC&W staat een overzicht van de uitgegeven budgetten per samenwerkingsverband. Volgens dit overzicht is 27% van het budget van samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Rotterdam niet uitgegeven. 

De genoemde cijfers in deze publicatie van OC&W komen echter niet overeen met het resultaat van onze eigen jaarrekeningen in 2014 en 2015, die juist een heel licht positief resultaat laten zien en dus niet het door het Ministerie genoemde bedrag. We zitten qua percentage geld dat niet is uitgegeven aan de scholen en kinderen juist onder het landelijk gemiddelde van 9% in het basisonderwijs. 

 

De contacten met het Ministerie van OC&W zijn gelijk gelegd om na te gaan waar dit enorme verschil in berekening vandaan komt. Zodra wij meer informatie hebben over hoe het Ministerie zijn berekening heeft uitgevoerd, laten wij u dit zo spoedig mogelijk weten.

 

Pagina delen: