07 juli 2016

Convenant hogescholen

In juni 2015 is een convenant opgesteld en ondertekend door PPO Rotterdam en drie Rotterdamse lerarenopleidingen voor primair onderwijs: Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Thomas More en Hogeschool Inholland. Het doel van dit convenant is het organiseren van een professionele samenwerking met betrekking tot passend onderwijs, hoe passend onderwijs in Rotterdam gerealiseerd wordt, en wat de toekomstige leraar basisonderwijs over passend onderwijs moet weten.

De eerste aanvrangen voor gastcolleges van PPO medewerkers zijn inmiddels binnen. Wij houden u op de hoogte van alle vorderingen rondom het convenant hogescholen.

Pagina delen: