15 april 2016

Convenant met Hogeschool Inholland

Dinsdag 5 april hebben PPO Rotterdam en de Hogeschool Inholland een convenant ondertekend. Dit is de laatste in rij naast  Thomas Moore en de Hogeschool Rotterdam. Met de convenanten heeft PPO als doel: de lerarenopleiding voor het primair onderwijs -in het bijzonder met betrekking tot passend onderwijs- afstemmen op de beroepspraktijk. 

 
Met dit *convenant is de samenwerking bekrachtigd die PPO Rotterdam aangaat met de lerarenopleiding primair onderwijs vande Hogeschool Inholland om toekomstige leerkrachten te informeren, inspireren en enthousiasmeren over en voor passend onderwijs. Met dit convenant verklaren PPO Rotterdam en de Hogeschool Inholland de intentie te hebben kennis, inzichten en vaardigheden te delen over hoe passend onderwijs in Rotterdam optimaal kan worden gerealiseerd. In de praktijk betekent dit o.a. dat er gastcolleges gegeven gaan worden door collega’s van PPO aan studenten en dat PPO meedenkt bij de praktische uitwerking van kennis rondom passend onderwijs.

*Op de foto staan Elsbeth Veldhuijzen, opleidingsmanager Pabo Rotterdam Hogeschool Inholland en Nicole Teeuwen directeur PPO Rotterdam. 
Pagina delen: