11 februari 2016

De wijkdag is voor en door leerkrachten

Om een dekkend ondersteuningsnetwerk in de wijk te realiseren, heeft het bestuur van PPO Rotterdam € 1.000.000 aan professionaliseringsgelden beschikbaar gesteld. Met dit geld worden wijkinitiatieven gefinancierd. In dit interview spreken we met Joke van Sliedregt over de wijkdag in Crooswijk die in oktober 2015 plaatsvond.

“In de wijk Rubroek-Crooswijk bestond wel een overleg voor schooldirecteuren maar er was weinig gelegenheid voor leerkrachten om met elkaar in contact te komen”. Van daar uit ontstond het idee voor een wijkinitiatief vertelt Joke.“We zijn begonnen met een inventarisatie. Welke onderwerpen zijn relevant? Daar kwam een top 3 uit: dyscalculie,dyslexie en gedrag.” Naast een rondvraag op inhoud vroeg zij haar collegae van de verschillende scholen ook wat zij zelf nou goed konden. “Toen we daar antwoord op hadden zijn we matches gaan maken” vertelt ze. 

Het uitgangspunt van de wijkdag in Crooswijk werd: leren van elkaar. Een dag voor en door leerkrachten. Zo gaven leerkrachten workshops aan collega’s van andere scholen over een onderwerp waar ze veel van wisten. “De workshops zijn als meest waardevol ervaren en dat terwijl wij dachten dat de door ons ingehuurde experts het populairst zouden zijn”.  

Elkaar ontmoeten, ervaringen en ideeën uitwisselen, blijken gewaardeerde resultaten van de wijkinitiatieven. Joke: “Nu kunnen we bij elkaar om hulp vragen. Het elkaar ontmoeten in een informele setting was belangrijk.” Dat bij de buren iets vragen blijkt dus minder voor de hand liggend en ook het enthousiasme wat de wijkdag heeft losgemaakt is niet vanzelfsprekend. Joke legt uit: “In het begin kregen we vaak te horen: is er nu alwéér een studiedag?! Er heerste een lichte scepsis. Daarnaast moet je niet vergeten dat we concullega’s zijn. Dat heeft met leerlingaantallen te maken”. Gelukkig is daar achteraf niet veel meer van te merken. Al merkt ze wel dat het vervolg lang op zich laat wachten: “de energie die we tijdens de wijkdag ervoeren, zwakt geleidelijk aan af”. 

Met de wijkdag als best practice is onlangs besloten dat alle scholen in Crooswijk op dezelfde dag hun opendag organiseren. Deze vind op 12 mei plaats. Joke: “Passend onderwijs dwingt tot het verbreken van de verzuiling in het onderwijs. Dit is de eerste keer dat wij als scholenveld gezamenlijk naar buiten treden. Ik denk dat het vooral voor ouders erg prettig is”.

Pagina delen: