03 november 2014

Debat Voor de Jeugd Dag

Op de Voor de Jeugd Dag op 27 oktober 2014 nam directeur Nicole Teeuwen deel aan Voor de Jeugd LIVE – In gesprek over jeugdhulp en passend onderwijs. Zij zat aan tafel met staatssecretarissen Dekker en Van Rijn, Annemarie Jorritsma en interviewer Fons de Poel. Een verslag van het debat is te lezen op de website Passend onderwijs en het videoverslag kan bekeken worden via YouTube.
Pagina delen: