29 maart 2017

Debatteren met hoogbegaafde leerlingen

Vanmorgen nam directeur-bestuurder Nicole Teeuwen deel aan het wekelijkse leerlingendebat tijdens de les van de pilot Hoogbegaafdheid.

De kinderen uit deze groep hoogbegaafden oefenen het debatteren iedere week door op stellingen te reageren met een rood of groen kaartje. Ben je het eens met de stelling, dan mag je je mening geven en een groen kaartje inleveren. Ben je het oneens, dan beargumenteer je dit ook en ben je een rood kaartje kwijt. Alles onder leiding van bevlogen leerkracht Jeroen. Nicole Teeuwen deed graag mee en kreeg zo een mooi beeld van de werkwijze, de kinderen en waar zij zich zoal mee bezig houden.

 

Deze pilot vindt plaats in het gebied Hillegersberg Overschie Schiebroek (HOS). Met de pilot Hoogbegaafdheid onderzoekt PPO Rotterdam of er met een deeltijd (50%) gespecialiseerde voorziening passend onderwijs kan worden geboden aan hoogbegaafde leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

 

De groep bestaat uit maximaal 10 leerlingen en is gehuisvest op OBS de Wilgenstam. Op deze locatie wordt onder leiding van een gespecialiseerde groepsleerkracht passend onderwijs geboden aan ‘dubbel bijzondere’ leerlingen van de deelnemende pilotscholen. Nadrukkelijk onderdeel van de pilot is de overdracht van leerlingen naar de reguliere groep.

 

Meer weten over de pilot Hoogbegaafdheid? Lees hier meer.

Nicole Teeuwen combineerde het bezoek aan de pilot met een gesprek met de directeur van de Wilgenstam, Peter Bergen. Dit werd een inspirerende uitwisseling van visie en ervaringen waar u later vast nog eens meer over hoort.

Pagina delen: