20 november 2017

Directeur-bestuurder PPO Rotterdam Nicole Teeuwen maakt overstap naar Sectorraad Praktijkonderwijs

Directeur-bestuurder van PPO Rotterdam Nicole Teeuwen heeft afgelopen week laten weten dat zij per 1 februari 2018 aantreedt als voorzitter van de landelijke Sectorraad Praktijkonderwijs. Een begrijpelijke stap, mooi passend binnen haar profiel.

In Nicole Teeuwen vond PPO Rotterdam de afgelopen vier jaar een gedreven bestuurder die gebouwd heeft aan een organisatie met klinkende resultaten. PPO Rotterdam heeft, onder haar leiding, veel stappen mogen zetten. Zo was daar de scheiding van bestuur en toezicht in de Governance, het Ondersteuningsplan 2016-2020, al het moois dat in de wijken kon worden neergezet met behulp van de professionaliseringsgelden, het basisbudget en niet te vergeten een aantal mooie pilots (waaronder de pilot Kinderen In Delfshaven en de pilot Ernstige Enkelvoudige Dyslexie) die als voorbeeld dienen voor regionale en zelfs landelijke partijen. Dat Passend Onderwijs in Rotterdam goed vorm begint te krijgen bewijst ook het mooie cijfer van 8,4 dat de scholen gaven aan de tevredenheid over de medewerkers van PPO Rotterdam.

 

PPO Rotterdam is de afgelopen jaren gepositioneerd als een gezaghebbende gesprekspartner en overlegpartner binnen het krachtenveld. Nicole Teeuwen wist de positie van PPO Rotterdam verder te verstevigen door het pakken van een landelijke rol en de inzet van haar eigen netwerk. Het moge dan ook duidelijk zijn dat wij haar vertrek zeer betreuren.

 

Desalniettemin zijn wij trots op de stap die zij gaat zetten. Met het voorzitterschap van de Sectorraad Praktijkonderwijs zal zij zich wederom inzetten voor leerlingen. Ditmaal leerlingen van de ruim 160 scholen voor Praktijkonderwijs. Wij feliciteren vanaf deze plek dus niet alleen Nicole Teeuwen, maar ook de Sectorraad met haar overstap.

 

PPO Rotterdam zal zich de komende weken beraden op opvolging. Nicole Teeuwen heeft aangegeven na haar overstap per 1 februari 2018 beschikbaar te blijven voor een overdracht. In de tussentijd gaat de Algemene Vergadering van PPO Rotterdam op zoek naar opvolging. Daar hebben we met elkaar het volste vertrouwen in.

 

Namens PPO Rotterdam,

 

Huub van Blijswijk, voorzitter

Pagina delen: