05 november 2015

Een volledig profiel werkt beter?!

PPO Rotterdam start een pilot in samenwerking met Yulius Onderwijs Expertise Partner (YOEP). In de praktijk blijkt dat het gedrag van een kind door meer factoren wordt bepaald dan alleen een eventuele aandoening. YOEP heeft daarom een digitaal instrument ontwikkeld om deze factoren in kaart te brengen. Het resultaat: het functioneringsniveau van een kind wordt in zijn volledigheid gemeten. De pilot gaat begin november van start op vier basisscholen in de wijken Feijenoord en Delfshaven.

Of dit digitale instrument onze school contactpersonen daadwerkelijk kan ondersteunen moet de komende periode blijken. Aan het einde van de pilot wordt er geëvalueerd.
Centraal in de pilot staat: In hoeverre YOEP en het FP kunnen helpen bij:

 

  • goede informatie-uitwisseling tussen scholen en PPO ten behoeve van het vaststellen en organiseren van juiste ondersteuning;
  • een heldere ondersteuningsvraag stellen aan zorgpartners;
  • een efficiënte en doelmatige invulling van de rol van de Schoolcontactpersoon. 

 

Digitaal instrument
Het digitale instrument van YOEP is het Functionerings-Profiel (FP). Het invullen van de FP is de eerste stap in het ondersteuningstraject op school. Het Functionerings-Profiel geeft namelijk antwoord op de vraag: ‘Hoe gaat het NU met het kind?’.

Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden, worden het huidig functioneren, algemene vaardigheden en de inbedding in de leefomgevingen van het kind gewaardeerd. Door het systematisch nalopen van deze gebieden, wordt een direct beeld verkregen van de aangrijpingspunten en factoren waar de verdere ondersteuning op gebaseerd kan worden.

Pagina delen: