18 december 2014

Eerste kerstbijeenkomst PPO Rotterdam

Op dinsdag 16 december vond de eerste kerstbijeenkomst van PPO Rotterdam plaats. In het Novotel verzamelden zich meer dan 100 medewerkers om samen stil te staan bij de afgelopen periode en vooruit te kijken naar volgend jaar.

 

In haar kersttoespraak blikte directeur Nicole Teeuwen terug op het afgelopen jaar en op de enorme hoeveelheid werk die is verzet. Niet alleen de nieuwe wetgeving moest worden ingevoerd, maar tegelijkertijd moesten de organisaties worden samengevoegd. Natuurlijk is er nog veel te doen, maar ‘met een organisatie als PPO, met zoveel gedreven professionals, met een staf die er helemaal voor gaat, met ondersteunende organen als de MR, de OPR, de adviescommissies en een gedreven bestuur, heb ik er het volste vertrouwen in’, aldus Nicole Teeuwen.
 
Na de kersttoespraak onderhield Maarten van Rossem de aanwezigen over het passend onderwijs. Op even humoristische als treffende wijze schetste hij een beeld van de doorgeschoten etikettering in het onderwijs. Of zoals hij het zelf zei: ‘Als ik nu op de basisschool had gezeten, was ik waarschijnlijk gediagnosticeerd als autist.’ Hij riep ons op een zekere mate van afwijking te accepteren. En laat dat nou precies zijn wat we met het passend onderwijs beogen: kinderen waar mogelijk in het regulier onderwijs houden, ook als ze niet helemaal aan de norm voldoen.
Pagina delen: