14 juni 2016

Eerste landelijke Thuiszitterstop in Utrecht - 13 juni '16

Bron: Nationale Onderwijsgids

Staatssecretarissen Sander Dekker (Onderwijs) en Martin van Rijn (Volksgezondheid) tekenen maandag 13 juni het Thuiszitterspact, samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de PO-Raad, de VO-raad en het ministerie van Veiligheid en Justitie. Ze doen dat op de eerste landelijke Thuiszitterstop, waar onder meer wethouders, samenwerkingsverbanden, zorgverleners, scholen, leerplichtambtenaren en ouders aan deelnemen. Dit meldt Rijksoverheid.

Op de top zal ook een aanjager voor het pact bekend worden gemaakt. Die aanjager zal alle ondertekenaars en hun achterban stimuleren om het aantal thuiszitters fors terug te dringen.

 
Afgelopen schooljaar zaten een kleine 10.000 leerlingen voor kortere of langere tijd thuis. Dat kwam bijvoorbeeld doordat kinderen langdurig spijbelden, omdat het te lang duurde voordat er specifieke plekken in het onderwijs voor hen beschikbaar kwamen, omdat er thuis problemen waren of omdat er ingewikkeld maatwerk geboden moest worden door zorg en onderwijs.
 
"Elk kind heeft recht op onderwijs", zegt Dekker. "Daarom zet iedereen op de top zijn of haar schouders eronder. We moeten verbetering gaan zien." Uiteindelijk mag in 2020 geen enkel kind langer dan drie maanden thuiszitten zonder een passend aanbod.
 
Op de top zullen concrete afspraken worden gemaakt om het aantal thuiszitters te verminderen. Doel is om te komen tot een sluitende aanpak, waardoor er geen kinderen meer tussen wal en schip vallen. 
 
Pagina delen: