14 maart 2013

Enquête schoolondersteuningsprofielen

Afgelopen week hebben alle schooldirecteuren die aangesloten zijn bij PPO Rotterdam een aantal e-mailberichten ontvangen met daarin een link naar de enquête schoolondersteuningsprofielen.

Bent u schooldirecteur en heeft u deze e-mailberichten niet ontvangen, meld u dan bij m.hofland@pporotterdam.nl. Wij zorgen ervoor dat u deze dan alsnog ontvangt.

Pagina delen: