12 juli 2018

Evaluatie testperiode Kindkans Rotterdam Alexander

Afgelopen 1 juni zijn we samen met de scholen in Rotterdam Alexander gestart met het werken in het nieuwe, veilige systeem voor gegevensoverdracht Kindkans. We draaiden met elkaar een testperiode waarin we eventuele aandachtspunten en mankementen konden signaleren en oplossen. Met als doel Kindkans na de zomer goed uit te kunnen rollen over heel Rotterdam.

Verbeterpunten waren er op het gebied van scholing (koppelingen en handleiding), maar ook waar het ging om de techniek. Een haperende koppeling tussen tussen leerlingvolgsysteem Esis en Kindkans was bij de start in Alexander erg vervelend. Gelukkig zijn deze problemen inmiddels opgelost. De helpdesk – te bereiken via kindkanshelpdesk@pporotterdam.nl – werd regelmatig benaderd.

Vanaf deze plaats willen we iedereen in Alexander hartelijk danken voor alle betrokkenheid, inzet en het soms nodige doorzettingsvermogen in de afgelopen toch al drukke periode.

Na de zomervakantie staat de uitrol over Rotterdam op de agenda. Dit betekent dat zal worden gestart met de scholing van alle Rotterdamse intern begeleiders en onze eigen OAT-medewerkers. Streven is om vervolgens na de herfstvakantie in heel Rotterdam te gaan werken in Kindkans.

Intern begeleiders die dit nog niet hebben gedaan kunnen zich nog aanmelden voor de reeds beschikbare scholingsdata.

Pagina delen:

Kindkans. Hoe werkt dat nu precies?