23 maart 2017

Focusdag 2017

Op dinsdag 21 maart jl. werd voor het vijfde jaar op rij de Focusdag 2017 georganiseerd in De Doelen. Deze inspiratie- en scholingsdag, georganiseerd door de gemeente Rotterdam in samenwerking met verschillende zorg, welzijns,- en jeugdhulpinstellingen is bedoeld voor alle professionals in Rotterdam. Het thema van dit jaar was ‘De professional in verbinding’.

 

Tijdens dit evenement werden mooie voorbeelden van goede samenwerking in de praktijk in de schijnwerpers gezet. Daarnaast werd er ingezoomd op onderdelen waar nog versterking nodig is. De dag werd om negen uur gezamenlijk afgetrapt met een voorstelling en een interview met wethouder Hugo de Jonge. De rest van de dag werd gevuld met ruim 75 workshops, presentaties, lezingen, films en gesprekken. De onderwerpen liepen uiteen van jeugdprostitutie, schoolterugval, informele wijknetwerken, samenwerking tussen welzijn en psychiatrie tot coaching van risicojongeren, verbinding tussen zorg, ouders en onderwijs en alternatieven voor gesloten behandeling. En daarnaast: wat gaat goed in de aanpak van jeugdhulp, zorg en welzijn? Wat kan beter? Én hoe? Zodat professionals de samenwerking met elkaar en verbinding met de doelgroepen kunnen versterken.

  

PPO Rotterdam was dit jaar ook vertegenwoordigd en wel met twee onderdelen: de pilot KID en de workshop Samenwerken met ouders.

 

Pilot KID

Samen met Esther van Aalst van Stek Jeugdhulp presenteerde 'onze' Ingeborg Steenwinkel de pilot KID in Delfshaven. De workshop werd goed bezocht door medewerkers uit verschillende wijkteams, bureau Frontlijn, Stek en de gemeente Rotterdam.

 

Ingeborg: "Met behulp van het filmpje van KID en een praatje hebben we toegelicht waar KID voor staat. Vervolgens hebben we de deelnemers -aan de hand van een paar stellingen- met elkaar in gesprek laten gaan. Dit leverde tegelijkertijd feedback op voor het project, waar wij weer mee verder kunnen.

Er kwamen enkele mooie reacties op de stellingen, waaronder:

 

Stelling: Een kleinschalig project, zoals KID, is een druppel op de gloeiende plaat.

  • Nee, het is een steen in de rivier die de loop verandert;
  • Op de scholen waar ik kom hebben ze behoefte aan deze hulpvorm.

Stelling: KID is overbodig, want het vangnet is er al. Denk ib-ers, wijkteam, CJG etc.

  • Nee, het is een goede aanvulling;
  • Verbinding is bij jullie hoofddoel en in bestaande systeem lukt dit soms niet;
  • Als het niet nodig zou zijn waren er in zo’n korte tijd geen 35 kinderen aangemeld!;
  • KID is mooie laagdrempelige vorm van samenwerking.

Ingeborg: "Al met al een mooi resultaat en het geeft ons weer extra input en energie om verder te gaan."

  

Workshop Samenwerken met ouders 

Onze collega's Nienke Meindersma, Sandy van Gageldonk en Marjan Veenstra gaven een workshop aan ruim dertig geïnteresseerden over het samenwerken met ouders. Een workshop die, net als andere workshops rond het thema samenwerken met ouders, in een mum van tijd was volgeboekt. Iets wat wellicht laat zien dat dit onderwerp leeft in het werkveld: alvast een mooie winst!

 

Marjan: "Onze deelnemersgroep was een bont gezelschap aan hulpverleners (o.a. Trivium, Flexus Jeugdplein, wijkteams), SMW-ers, studenten en onderwijsprofessionals. Het was een feest om onze ervaring en expertise te delen en daarmee te inspireren. De deelnemers waren heel actief en enthousiast en stelden mooie en kritische vragen. We hebben MEE, PPO Rotterdam en KOERS VO op de kaart kunnen zetten, maar vooral ouders centraal gesteld."

Pagina delen: