01 december 2014

FOKOR

FOKOR heeft de directeuren van de po-scholen, rectoren van de vo-scholen en alle schoolbesturen voor po en vo een oproep gestuurd om de Rotterdamse Plaatsingswijzer breed te verspreiden binnen de organisatie.

 

Lees verder...

Ook heeft FOKOR aandacht gevraagd voor bijgaande brief over samenwerking tussen de scholen en de wijkteams.

Pagina delen: