29 september 2015

Geen extra geld voor passend onderwijs

Er komt geen extra geld voor Passend onderwijs. Volgens staatssecretaris Dekker van Onderwijs (VVD) ligt de oplossing van de gesignaleerde knelpunten niet in meer geld, maar in betere samenwerking en uitvoering van Passend onderwijs in de praktijk. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. In deze brief geeft de staatssecretaris een reactie op vier onderzoeken over Passend onderwijs.

Mede naar aanleiding van het recentelijk gepubliceerde rapport van de kinderombudsman (Marc Dullaert) vroeg coalitiepartij PvdA samen met oppositiepartij D66 tijdens de Algemene Beschouwingen van vorige week om 100 miljoen euro extra. De vraag kwam in de vorm van een motie, ingediend door Kamerleden Alexander Pechtold (D66) en Diederik Samsom (PvdA). Hierin gaven zij aan dat er nog steeds duizenden kinderen zonder onderwijs thuiszitten, ondanks de invoering van Passend onderwijs.
 
Hetzelfde geld
Toch ziet staatssecretaris Dekker geen oplossing in extra geld. Hij is van mening dat: "het tijd kost voordat passend onderwijs overal volledig vorm heeft gekregen."  Daarbij wijst Dekker erop dat de voorheen beschikbare middelen voor extra ondersteuning nog steeds beschikbaar zijn. Met andere woorden passend onderwijs heeft beschikking tot hetzelfde geld. Daarmee is er volgens hem dan ook voldoende financiële ruimte voor scholen en samenwerkingsverbanden om passend onderwijs te realiseren.

De staatssecretaris geeft in zijn brief ook aan dat Passend onderwijs goed van start is gegaan, maar dat er ook nog veel werk is te verzetten. Zoals uit de rapporten naar voren komt zijn een aantal knelpunten hardnekkig. Zoals:

  • het niet naleven van de zorgplicht;
  • de onduidelijkheid over Passend onderwijs bij ouders;
  • leerkrachten die nog niet op alle momenten voldoende ondersteuning ontvangen;
  • dat Passend onderwijs nog niet voor alle thuiszittende leerlingen meteen een oplossing biedt.


Kinderombudsman vindt het deels wel een geldkwestie

Een jaar na de invoering van het passend onderwijs zijn de problemen groot, constateerde kinderombudsman Marc Dullaert eerder deze maand. Hij doelde daarmee vooral op de vele thuiszitters. In zijn rapport schreef hij dat dit deels te wijten is aan te weinig financiële middelen: daardoor kunnen er niet genoeg mensen ingezet worden en blijft het lastig de juiste expertise in huis te halen.


Drie lijnen
Dekker heeft aangegeven aan de slag te gaan met de uitkomsten van de onderzoeken. Dat doet hij zonder de inzet van extra financiële middelen. Hij pakt de volgende drie knelpunten aan:

 

  1. De zorgplicht en het ondersteunen van ouders (eerste lijn),
  2. Passend onderwijs in en rond de klas (tweede lijn), 
  3. De aanpak thuiszittende leerlingen (derde lijn). 


Passend Onderwijs
Het systeem van passend onderwijs werd vorig jaar ingevoerd. Dat verplicht alle reguliere scholen in basis- en voortgezet onderwijs voor elke leerling plek te maken, ook als die in het geval van bijvoorbeeld een handicap extra ondersteuning nodig heeft. Denk aan kinderen met een handicap, autisme of leerlingen die gepest worden. Voor doorverwijzing naar speciaal onderwijs is de drempel tegelijk veel hoger geworden.

Pagina delen: