25 september 2015

Geen SBO-observatieplekkenmeer in Rotterdam

Per 1 augustus 2015 kent Rotterdam geen SBO-observatieplekken meer. Dat komt omdat in het schooljaar 2014-2015 alle overgangsmaatregelen onder de loep zijn genomen en er nieuw beleid is ontwikkeld.

Een van de maatregelen die voortvloeien uit dit nieuw beleid, is de mogelijkheid tot het verlenen van toelaatbaarheidsverklaringen (TLV's) voor een kortere periode.

Om deze TLV's zo efficiënt mogelijk in te zetten, werken de Onderwijs Arrangeer Teams (OAT's) van PPO Rotterdam en de SBO-scholen intensief samen. Zij beoordelen ieder kind individueel en beslissen samen of en voor hoe lang een kind SBO moet volgen. 

PPO Rotterdam streeft ernaar om kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte zoveel mogelijk te ondersteunen op een basisschool in de eigen wijk. Welke vorm van ondersteuning passend is voor een kind met extra behoeften, wordt in verleg met de school, ouders en PPO Rotterdam beslist.

Pagina delen: