11 september 2018

Gezocht: groep 8-ers met moeilijke sociale interactie en/of flexibiliteit

Over het onderzoek MOVING hebben wij u al vaker langs deze weg geïnformeerd. PPO Rotterdam is zijdelings betrokken en zeer geïnteresseerd in de uitkomsten van dit onderzoek. Heeft u leerlingen die moeite hebben met sociale interactie en/of flexibiliteit in groep 8 die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken tijdens de overstap naar het VO? Dan is deelname wellicht iets voor u. Vorig jaar deden al 22 scholen mee!

Wat is MOVING?
In het MOVING-project wordt een – in Engeland effectief bewezen – transitie-programma (STAP) onderzocht. De STAP-methode is bedoeld om scholen te ondersteunen om deze leerlingen te begeleiden bij de overstap van het PO naar het VO. Een STAP-coach organiseert de warme overdracht met ouders, leerling, leerkracht en mentor en maakt een OverSTAPplan waarin alle afspraken worden vastgelegd. Daarnaast biedt de methode praktische tips en strategieën voor in de klas.

Uit de pilot over de bruikbaarheid van STAP kwamen positieve reacties naar voren! Vorig jaar heeft het eerste jaar van het onderzoek plaatsgevonden binnen ons samenwerkingsverband, er hebben toen 22 scholen deelgenomen. We hopen ook dit jaar weer op jullie medewerking voor het onderzoek.

Wat vragen wij van de leerkracht? 

  • Selecteren van leerling(en) in groep 8 die moeite hebben met sociale communicatie en/of flexibiliteit
  • Digitaal vragen invullen over deelnemende leerling(en) voor het onderzoek (20 min)


Per leerling die STAP-methode ontvangt:

  • Vragen invullen ter voorbereiding van de warme overdracht (15 min)
  • Adviseren bij de warme overdrachtsbijeenkomst (60 min)


Contact
Mocht u interesse hebben in het onderwerp en/of in deelname, kunt zich voor meer informatie aanmelden via deze link of neem contact op via moving@hr.nl voor een vrijblijvend gesprek. Meer informatie is ook te vinden op www.hsleiden.nl/moving
Contactpersonen: Iris Tjaarda en Esther Bax-Höhle, moving@hr.nl, 06 46846770

Pagina delen: