03 juli 2018

Gezocht: nieuwe leden BAG IB

Binnen ons samenwerkingsverband is er een ‘Beleidsadviesgroep IB’ (BAG IB). Deze BAG IB bestaat uit een vertegenwoordiging van intern begeleiders uit de negen OAT-gebieden van PPO Rotterdam. We zijn hiervoor op zoek naar nieuwe intern begeleiders!

Het adviesorgaan geeft, gevraagd en ongevraagd, advies aan PPO Rotterdam en vormt hiermee een verbinding tussen beleid en uitvoering. De deelnemers leggen hun oor goed te luisteren, zodat zij ook namens de andere scholen in het OAT-gebied kunnen spreken en onderwerpen in kunnen brengen.

De huidige BAG IB bestaat uit enthousiaste, betrokken en kritische mensen die constructief meedenken over thema’s die ons samenwerkingsverband aangaan. Het afgelopen jaar hebben we ons o.a. beziggehouden met onderwerpen als KindKans, werkdrukonderzoek, poortwachtersfunctie EED, nieuwe website PPO Rotterdam, PPO pilots, zorgplicht en gastplaatsing.

We komen vijf keer per schooljaar op donderdag van 9.00-10.30 uur bij elkaar op het kantoor van PPO Rotterdam, Schiekade 34. In schooljaar 2018-2019 zijn de data: 6-9-18, 15-11-18, 31-01-19, 04-04-19, 27-06-19. PPO Rotterdam organiseert de bijeenkomsten, stuurt agenda’s en notulen en zit voor.

Er zijn op dit moment enkele plekken beschikbaar voor deze groep. Voor de OAT’s Alexander en IJsselmonde zoeken we een intern begeleider van een reguliere basisschool. Ook zouden we graag nog een intern begeleider van een cluster 3 school in ons midden hebben en een SBO-school op Noord.

Herken je jezelf in het volgende profiel?
Iemand die constructief kritisch is, graag meedenkt, goed op de hoogte is van Passend Onderwijs en specifiek PPO, het leuk vindt om out-of-the box te denken en een brede blik heeft wat er in Rotterdam nodig is om een dekkend netwerk te realiseren.  

Wat levert het je op? Meer kennis van de activiteiten binnen ons samenwerkingsverband, je bent op de hoogte van actuele ontwikkelingen en je hebt de mogelijkheid om met je ervaringen uit de praktijk invloed uit te oefenen op het beleid.

Dan nodigen we je graag uit een e-mail met korte motivatie te sturen aan i.steenwinkel@pporotterdam.nl. Als er meerdere aanmeldingen uit één werkgebied zijn, zullen we hier samen naar kijken. Eventueel kan het schoolbestuur dat wordt vertegenwoordigd de doorslag geven om ook hier een goede afspiegeling van te hebben. Of één van de twee kan als achterwacht optreden.

Pagina delen: