01 december 2016

Governance wijziging PPO Rotterdam - scheiding bestuur en toezicht

In de Algemene Ledenvergadering PPO Rotterdam van 21 november jl. is unaniem (21 schoolbesturen) besloten tot een statutenwijziging en aanpassing van het huishoudelijk reglement, waarin toezicht en bestuur gescheiden zijn.

In de praktijk betekent dit dat PPO Rotterdam gaat werken met een directeur/bestuurder en daarnaast een commissie kwaliteit, een commissie middelen en een remuneratiecommissie.

De statuten zijn gepasseerd bij de notaris en zijn op de website geplaatst.

Pagina delen: