28 september 2017

Hei-sessie Algemene Vergadering

Morgen, vrijdag 29 september 2017, verzamelen alle Rotterdamse schoolbestuurders zich voor een hei-sessie van de Algemene Vergadering. Op de agenda staan de 23 wijkplannen die voor de zomervakantie zijn opgeleverd.

Het dagvoorzitterschap ligt in handen van Johan van Triest (BMC), hij zal de hei-sessie leiden. In de ochtend zal directeur-bestuurder Nicole Teeuwen stilstaan bij de uitgangspunten en effecten van passend onderwijs in Rotterdam. Vervolgens zal worden ingezoomd op de wijkplannen. Wat valt op, wat zijn succesfactoren en welke knelpunten worden gesignaleerd.
 
In de middag gaan de genodigden zelf in groepen aan de slag met deze thema’s. PPO Rotterdam kijkt uit naar deze dag en hoopt met elkaar te komen tot een gedragen visie ten aanzien van de wijkplannen.
 
Pagina delen: