25 juni 2019

Het Leerlingdossier Dyslexie

Deze drie documenten zijn volledig op elkaar afgestemd en vormen samen één geheel. Voor zowel onderwijs- als zorgprofessionals is het van belang om goed op de hoogte te zijn van de inhoud van deze documenten. Hiernaast is ook het vernieuwde document ‘Werkwijze aanmelding leerling’ terugvinden op de website van PPO Rotterdam met linkjes naar de door de gemeente Rotterdam gecontracteerde dyslexiezorgaanbieders waar wij mee samen werken.

Belangrijk:
Vriendelijk verzoek om altijd gebruik te maken van de meest recente versie van de formulieren op onze website.

Pagina delen: