12 juli 2018

Het Rotterdams passend onderwijs in vogelvlucht: 2017

Het Bestuursverslag 2017 staat vanaf vandaag op onze website. PPO Rotterdam is met recht trots op alles wat door de inzet van ouders, leerkrachten, besturen en natuurlijk de kinderen zelf in 2016 is neergezet. Naast het volledige verslag hebben we er ook dit jaar voor gekozen een publieksversie uit te brengen.

In deze publieksversie van het Bestuursverslag 2017 nemen wij u graag in vogelvlucht mee in de wereld van het Rotterdams passend onderwijs. Een wereld vol durf, overwinning en succes, maar ook een wereld met knelpunten en uitdagingen die vragen om kordate oplossingen. In dit boekje vertellen wij de verhalen achter de cijfers van PPO Rotterdam. Een beknopte bundeling waarin we u in een oogopslag iets willen laten zien van wat wij met elkaar in 2016 hebben bereikt.

Zijn we er als PPO Rotterdam in geslaagd om ook in 2017 ieder kind de kans te geven zich te ontwikkelen in een passende en thuisnabije onderwijsplek? Ja, daar hebben we vol op ingezet. Samen. Samen met de leerkrachten en IB-ers in de scholen, directies, besturen, ouders en onze eigen medewerkers in de OAT’s. Met elkaar: samen sterk voor ieder kind 

Wij wensen u een fijne zomervakantie!

Pagina delen: