04 juli 2017

Het Rotterdams passend onderwijs in vogelvlucht

Het Bestuursverslag 2016 staat vanaf vandaag op onze website. PPO Rotterdam is met recht trots op alles wat door de inzet van ouders, leerkrachten, besturen en natuurlijk de kinderen zelf in 2016 is neergezet. Naast het volledige verslag hebben we er dit jaar voor gekozen ook een publieksversie uit te brengen.

In deze publieksversie van het Bestuursverslag 2016 nemen wij u graag in vogelvlucht mee in de wereld van het Rotterdams passend onderwijs. Een wereld vol durf, overwinning en succes, maar ook een wereld met knelpunten en uitdagingen die vragen om kordate oplossingen. In dit boekje vertellen wij de verhalen achter de cijfers van PPO Rotterdam. Een beknopte bundeling waarin we u in een oogopslag iets willen laten zien van wat wij met elkaar in 2016 hebben bereikt.

 

En dat is een heleboel. Zo hebben we ons Ondersteuningsplan voor de komende vier jaar vastgesteld, hebben we de scheiding van toezicht en bestuur geregeld en is er hard gewerkt aan de doorontwikkeling van onze uitvoeringsorganisatie. Er zijn veertig pilots en projecten op scholen gerealiseerd en een groot aantal arrangementen uitgevoerd. Ook de uitdagingen gingen we niet uit de weg.

 

In 2016 werden onze schoolcontactpersonen zeer positief geëvalueerd door hun scholen. De eerste resultaten van de (digitale) meting die we afgelopen maand hebben uitgezet laten wederom een mooi eindcijfer zien: de schoolcontactpersonen worden gewaardeerd met een 8,3 (8,2 in 2016) en PPO Rotterdam met een 7,3 (7,1 in 2016). Het responspercentage bleef ook langs deze digitale weg hoog (75% ten opzichte 90% in 2016). Het volledige rapport - dat ongetwijfeld nieuwe leerpunten oplevert - zal na de zomervakantie volgen. Langs deze weg willen we de scholen bedanken voor hun snelle feedback.

 

Dit jaar bouwen wij dus voort op wat reeds is neergezet en verdiepen we onze ondersteuning. Met als uitgangspunt: samen sterk voor ieder kind!

 

Wij wensen u een fijne zomervakantie!

 

 

 

NB. Deze publieksversie is - in beperkte oplage - ook in druk beschikbaar. Alle Rotterdamse scholen ontvangen na de zomervakantie een exemplaar via onze schoolcontactpersoon.

 

Heeft u ook interesse?

Stuur een e-mail naar info@pporotterdam.nl.

 

Pagina delen: