08 november 2012

Hoofdlijnennotitie PPO Rotterdam

De hoofdlijnennotitie is in concept gereed. Deze is besproken in de algemene vergadering en wordt besproken tussen de besturen en de GMR-en.

Klik hier om de hoofdlijnennotitie te downloaden.

Pagina delen: