15 december 2015

Hulp is nabij

Gisteren pleitte twee Tweede Kamerleden tijdens het kamerdebat voor een onafhankelijke en landelijk opererende instantie die voor thuiszitters bepaalt hoe hun situatie wordt opgelost. “Niet doen”, zegt Nicole Teeuwen, directeur Primair passend onderwijs (PPO) Rotterdam.

Wat Teeuwen betreft nemen andere samenwerkingsverbanden een voorbeeld aan Rotterdam door hun vangnet voor thuiszitters regionaal te organiseren samen met de gemeente. Teeuwen: “Wanneer je dit regionaal organiseert kunnen schoolbesturen elkaar aanspreken, wordt er op basis van solidariteit gehandeld en nemen samenwerkingsverbanden gezamenlijk de verantwoordelijkheid.” Gemeente en samenwerkingsverbanden (red: de schoolbesturen) moeten doen waarvoor ze in het leven geroepen zijn: samen ervoor zorgen dat ieder kind een passende onderwijsplek krijgt, ook de lastige gevallen. Teeuwen: “Met een landelijke instantie worden schoolbesturen teveel uitgenodigd in een hangmat te gaan liggen, terwijl ze juist hun verantwoordelijkheid moeten nemen!”

Doorzettingsmacht, een gevleugeld begrip in het passend onderwijs, al wil PPO Rotterdam juist niets ‘door drukken’. “Daar zijn ouders niet bij gebaat. Als het puntje bij paaltje komt, moet zo’n kind naar een school waar het eigenlijk niet welkom was” zegt Teeuwen. PPO biedt een helpende hand door zicht te krijgen op problemen en drempels weg te nemen. “Ik betwijfel ten zeerste of een landelijke instantie dat zicht zou kunnen verwerven. Die staat veel te ver af van wat hier gebeurt. Daarbij: wij verleiden scholen. We begrijpen heel goed hoe lastig het is om een kind met gedragsproblemen én een fysieke beperking in een klas te plaatsen. Rond zo’n gevoelig proces moet je geen doorzettingsmacht willen uitoefenen. Wat win je daarmee?!”

Teeuwen: ‘Mijn universele tip luidt: krijg zicht op wat er in scholen gebeurt. Breng dat eerst op orde. En heb je dat zicht verworven, verval dan niet in “name and shame” maar ga scholen helpen. Blijf weg uit het conflict, minimaliseer bureaucratie en ga aan de slag om leerkrachten en schoolbestuurders te helpen met de uitdagingen die voortkomen uit passend onderwijs”.

De wens van Tweede Kamerleden Loes Ypma en Paul van Meenen het anders te doen is wat Teeuwen betreft al ingewilligd door Rotterdam. En wel met deTask Force Thuiszitters die vandaag officieel geïnstalleerd wordt.


Over Nicole Teeuwen
In haar vorige functie was zij wethouder voor de PvdA in Houten. Ze dacht actief mee over de stelselwijziging die leidde tot de decentralisaties van zorg en onderwijs.


NB: Dit schrijven is gebaseerd op een eerder gepubliceerd interview in het 3D journaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Pagina delen: