11 september 2018

“IJzer smeed je als het koud is”

In het wijkplan Hillegersberg-Schiebroek is door alle 19 scholen gekozen om te werken aan meer en betere ondersteuning voor kinderen met gedragsproblemen. Daarbij wil men structureel en deskundig aandacht op het gebied van sociaal emotioneel leren voor alle leerlingen. En er is behoefte aan een dekkend netwerk in de wijk. Dit alles resulteert dit jaar in het gezamenlijke project “IJzer smeed je als het koud is”.

Het project is van start gegaan met de aanstelling van twee part-time schoolcoaches (vanuit de wijkgelden). Zij hebben op de 19 scholen geïnventariseerd waar elke school sterk in is en waar ondersteuningsbehoeften liggen op gebied van gedragsproblematiek.Besloten is om in alle groepen 3 en 4 te starten. Daarnaast heeft iedere school een kartrekker/kindercoach binnen zijn team.

Op woensdag 29 augustus trapte gedragsdeskundige Kees van Overveld het project af met in de zaal ruim 160 deelnemers. Schoolcoaches Danny Bras en Irma Bergmans gaven samen een inleiding waarin zij de opzet van het 'IJzer smeed je als het koud is' weergaven. Vervolgens inspireerde Kees de zaal door te spreken over groepsvorming, rollen in groepen en forming-norming-storming. 

Kees: "Groepsvorming is een doorlopend proces, het fundament wordt echter gelegd tussen de start van het schooljaar en de herfstvakantie. De leerkracht voor de groep heeft hier een sleutelrol. Het is iemand die leerlingen met elkaar in gesprek brengt, ondersteuning biedt bij het ontdekken van de leer- en leefomgeving. Iemand die ieder kind het gevoel geeft erbij te horen. Dat vraagt om duidelijkheid en hulp bij het bepalen van ieders positie in de groep. In een klas is er immers strijd om de invloed: hoe gaan we met elkaar om?"

Kees zette met zijn spreken ieder aan het denken en werken.
Al met al een mooie start van het schooljaar in Hillegersberg-Schiebroek.

Meer weten over het project “IJzer smeed je als het koud is”? 
Neem dan contact op met Marga Boer.


Van links naar rechts:
Danny Bras (schoolcoach), Kees Overveld (gedragsdeskundige) en Irma Bergmans (schoolcoach)

Pagina delen: