29 mei 2015

Implementatieplan passend onderwijs aangenomen door schoolbesturen

Op 1 augustus 2014 is passend onderwijs in Rotterdam van start gegaan. Alle Rotterdamse basisscholen werken binnen PPO Rotterdam samen om ieder kind het onderwijs te bieden dat het nodig heeft. We willen het basisonderwijs in Rotterdam zo goed toerusten dat ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben naar een gewone basisschool in hun eigen buurt kunnen.

Om dat mogelijk te maken heeft de algemene ledenvergadering van PPO Rotterdam op 26 november 2014 een intentieverklaring aangenomen waarin de uitgangspunten voor passend onderwijs in Rotterdam staan beschreven. De schoolbesturen spreken zich daarin uit voor het realiseren van een dekkend ondersteuningsaanbod in de wijk, zodat ieder kind dichtbij huis de ondersteuning kan krijgen die nodig is.

 

De intentieverklaring is inmiddels verder uitgewerkt in een implementatieplan, dat de ALV op 27 mei 2015 heeft aangenomen. In twee pilotwijken, Ommoord en Hoogvliet, zijn ervaringen opgedaan met het in samenwerking realiseren van een dekkend aanbod in de wijk voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Die ervaringen hebben geresulteerd in succesfactoren en knelpunten waar de scholen hun voordeel mee kunnen doen.

 

Afgesproken is dat de komende twee jaar in alle negen OAT-gebieden een plan van aanpak wordt opgesteld waarin de scholen in de wijk samen uitwerken hoe ze de intentieverklaring in de praktijk gaan brengen. PPO Rotterdam zal de scholen daarbij ondersteunen. Het voornemen is dat de in de intentieverklaring geformuleerde doelstellingen op 1 augustus 2019 zijn verwezenlijkt.

 

Lees hier het volledige implementatieplan.

Pagina delen: