26 september 2013

Indeling werkgroepen

Veel mensen, zowel vanuit de scholen als vanuit de WSNS organisaties, werken en denken hard mee over alle stappen die gezet moeten worden. Zo komt de BeleidsAdviesGroep (BAG) ook komend jaar weer diverse keren bij elkaar. In dit gremium hebben diverse directeuren zitting en bespreken we met elkaar alle inhoudelijke voorstellen die er vanuit de diverse werkgroepen wordt voorgesteld. Daarnaast komt er ook een BAG waarin alle IB-netwerken vertegenwoordigd zijn. Op deze manier kunnen de intern begeleiders met hun blik en vanuit hun expertise uitbrengen. Ook het speciaal onderwijs zal in deze BAG vertegenwoordigd zijn.

De werkgroepen hebben in sommige gevallen een iets ander karakter gekregen dan in eerste instantie werd voorgesteld. Soms komt dit doordat zich zoveel mensen hadden opgegeven dat het praktisch niet werkbaar was om met alle belangstellenden om de tafel te zitten. Er is dan gekozen voor een kleine kerngroep en daarnaast een klankbordgroep. In andere gevallen heeft een werkgroep een andere opdracht gekregen op basis van voortschrijdend inzicht. De werkgroep werd dan enigszins (tijdelijk) aangepast.

Communicatie hierover verloopt helaas soms een beetje verwarrend, maar we hopen toch dat iedereen via diverse kanalen van de ontwikkelingen op de hoogte blijft.

Pagina delen: