24 september 2018

Informatie Vroeghulp - gemeente Rotterdam

Vanaf 1 januari 2018 is Integrale Vroeghulp overgegaan naar de gemeente Rotterdam en hun expertiseteam.

Soms zijn er zorgen over de ontwikkeling van jonge kinderen (0-7 jaar). Dan is het fijn om je situatie voor te kunnen leggen aan een multidisciplinair team om antwoorden op de vragen en mogelijkheden voor ondersteuning te krijgen. Een traject Integrale Vroeghulp is een manier om daarbij te helpen. Het team komt samen met ouders tot een advies op maat.

Traject Integrale Vroeghulp
Een traject Integrale vroeghulp is een samenwerking van ouder(s), de wijkteammedewerker en de hulpverlening.

De huisarts, specialist, (voor)school(s)maatschappelijk werker of medewerker CJG brengt ouders in contact met het wijkteam en meldt daarbij dat het gaat om Vroeghulp. In het wijkteam werken medewerkers met kennis van het jonge kind waar zorgen over de ontwikkeling zijn. De wijkteammedewerker komt bij het kind thuis en helpt zijn of haar ontwikkeling in beeld te brengen en om de (hulp)vraag helder te formuleren. Vervolgens kunnen ouders ervoor kiezen om hun situatie voor te leggen aan het multidisciplinaire team van de Integrale vroeghulp. Er is altijd een jeugdarts, orthopedagoog en voorzitter aanwezig met specifieke kennis van het jonge kind en het netwerk. In overleg met ouders wordt er dan een advies op maat geformuleerd. Daarna wordt overlegd met de wijkteammedewerker wie wat doet om het advies uit te voeren.

Het verschilt per gemeente hoe het overleg met een team met meerdere disciplines is georganiseerd. De wijkteammedewerkers kunnen hierover meer informatie verstrekken.

Ouders
Bekijk hier de Factsheet voor ouders.

Aanmelding door ketenpartners
Het advies aan ketenpartners, die een aanmelding doen bij het Wijkteam, is om duidelijk te vermelden in de aanmelding dat het gaat om een traject Integrale Vroeghulp! Ook het verzoek om aan de wijkteammedewerker die de casus oppakt te vragen contact op te nemen met de aanmelder kan helpend daarin zijn. 

Bekijk hier de Factsheet Traject Integrale Vroeghulp voor ketenpartners

Contact team Integrale vroeghulp
Voor vragen, tips of overleg kun je een mail sturen aan: MDOjongkindMO@rotterdam.nl

Pagina delen: