24 september 2018

Informatie Vroeghulp - gemeente Rotterdam

Vanaf 1 januari 2018 is Integrale Vroeghulp overgegaan naar de gemeente Rotterdam en hun expertiseteam. Integrale Vroeghulp waarborgt dat kwetsbare kinderen vroegtijdig in beeld blijven komen. Vanaf april 2018 heeft de Gemeente de Integrale Vroeghulp georganiseerd in het MDO Jonge kind.

Soms zijn er zorgen over de ontwikkeling van jonge kinderen (0-7 jaar). Dan is het tijd om antwoorden op de vragen en mogelijkheden voor ondersteuning te krijgen. Een traject Integrale Vroeghulp is een manier om daarbij te helpen.

Traject Integrale Vroeghulp
Een traject Integrale vroeghulp is een samenwerking van ouder(s), de wijkteammedewerker en de hulpverlening. Een belangrijk moment in het traject is een overleg met meerdere disciplines waarbij ouders, het kind en de wijkteammedewerker aanwezig zijn.

De huisarts, specialist, (voor)school(s)maatschappelijk werker of medewerker CJG brengt ouders in contact met het wijkteam en meldt daarbij dat het gaat om Vroeghulp. In het wijkteam werken medewerkers met kennis van het jonge kind waar zorgen over de ontwikkeling zijn. De wijkteammedewerker komt bij het kind thuis en helpt zijn of haar ontwikkeling in beeld te brengen en om de (hulp)vraag helder te formuleren. Vervolgens is het belangrijk dat de gezinssituatie besproken wordt met meerdere disciplines om gezamenlijk tot een advies te komen. Daarna wordt overlegd met de wijkteammedewerker wie wat doet om het advies uit te voeren.

Het verschilt per gemeente hoe het overleg met een team met meerdere disciplines is georganiseerd. De wijkteammedewerkers kunnen hierover meer informatie verstrekken.

Ouders
Bekijk hier de Factsheet Traject Integrale Vroeghulp voor ouders.

Aanmelding door ketenpartners
Het advies aan ketenpartners, die een aanmelding doen bij het Wijkteam, is om duidelijk te vermelden in de aanmelding dat het gaat om een traject Integrale Vroeghulp! Ook het verzoek om aan de wijkteammedewerker die de casus oppakt te vragen contact op te nemen met de aanmelder kan helpend daarin zijn. 

Bekijk hier de Factsheet Traject Integrale Vroeghulp voor ketenpartners

Contact MDO Jonge kind
Voor vragen, tips of overleg kun je een mail sturen aan: MDOjongkindMO@rotterdam.nl

Pagina delen: