22 februari 2013

Informatiebijeenkomst schoolondersteuningsprofielen

Op 21 februari was de eerste informatiebijeenkomst over de schoolondersteuningsprofielen ter voorbereiding op de webbased enquête.

De aanwezigen werden ontvangen op het kantoor van BOOR. Het eerste deel van de bijeenkomst werd er door Johan van Knijff, voorzitter werkgroep schoolondersteuningsprofielen, een presentatie gegeven. Daarna was er gelegenheid tot het stellen van vragen en discussie. Op 14 maart wordt nogmaals een informatiebijeenkomst georganiseerd. Ditmaal bij Kind en Onderwijs. Klik hier voor meer informatie.

Pagina delen: