03 juni 2015

Informatieblad vergoede dyslexiezorg

FOKOR heeft namens de afdeling J&O van de gemeente Rotterdam een informatieblad over vergoede dyslexiezorg verstuurd naar schooldirecteuren en -besturen.

Onlangs is door het Regionaal Instituut voor Dyslexie (RID) een procedure verspreid rondom de toeleiding naar vergoede dyslexiezorg bij hun instituut. Dit was echter niet conform de afgesproken procedure. Zie het informatieblad voor de correcte informatie over de toeleiding. 

Pagina delen: