01 december 2014

Intentieverklaring passend onderwijs aangenomen door schoolbesturen

Op 1 augustus 2014 is Passend Primair Onderwijs (PPO) in Rotterdam van start gegaan. Alle Rotterdamse basisscholen werken binnen PPO Rotterdam samen om ieder kind het onderwijs te bieden dat het nodig heeft. We willen het basisonderwijs in Rotterdam zo goed toerusten dat ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben naar een gewone basisschool in hun eigen buurt kunnen.

Om dat mogelijk te maken heeft de ALV op 26 november een intentieverklaring aangenomen waarin de uitgangspunten voor het passend onderwijs in Rotterdam staan beschreven.

 

Lees verder...

De schoolbesturen spreken zich daarin uit voor het realiseren van een dekkend ondersteuningsaanbod in de wijk, zodat ieder kind dichtbij huis de ondersteuning kan krijgen die nodig is.

Dat leidt tot een structuur waarin de basisondersteuning en extra ondersteuning zoveel als mogelijk thuisnabij worden aangeboden in de wijk. Daarnaast blijft er ruimte voor specialistische voorzieningen in de wijk, zoals lesplaatsen en hulpklassen. Zoiets gaat niet van vandaag op morgen. We nemen daar de tijd voor tot tenminste 1 augustus 2019, zodat basisscholen en leerkrachten zich goed kunnen voorbereiden. Er wordt extra geld uitgetrokken voor professionalisering van leraren en schoolteams, scholen gaan intensiever samenwerken op wijkniveau en er wordt samenwerking gezocht met de wijkteams die verantwoordelijk zijn voor de jeugdzorg.

 

Onderstaand vindt u de volledige intentieverklaring. De periode tot mei 2015 gebruiken we om de intentieverklaring uit te werken in een projectplan, waarbij we scholen, leerkrachten en ouders zoveel mogelijk zullen betrekken.

Pagina delen: