15 februari 2018

Interim Directeur-Bestuurder Frederik van Winkelen geïnstalleerd

Per 1 februari heeft Nicole Teeuwen haar functie als directeur-bestuurder bij PPO Rotterdam neergelegd. De werving van een nieuwe directeur-bestuurder is opgestart, maar de verwachting is dat het tot aan de zomer zal duren voor haar plek kan worden ingevuld.

Daarom is er de afgelopen tijd gezocht naar een goede interim oplossing voor de functie van directeur-bestuurder. Deze oplossing is gevonden in de persoon van Frederik van Winkelen. Frederik is geen onbekende in het Rotterdamse onderwijsveld en het terrein van passend onderwijs.

Frederik: “In de afgelopen jaren heb ik vanuit diverse rollen en perspectieven (ministerie, samenwerkingsverband en schoolbestuur) te maken gehad met passend onderwijs. De opgave om telkens opnieuw te verbinden tussen verschillende partijen en gezichtspunten om zo uiteindelijk te komen tot het best mogelijke aanbod voor kinderen is niet altijd eenvoudig, maar wel ontzettend mooi. Ik kijk er dan ook naar uit om de komende maanden mij in te zetten binnen PPO Rotterdam”.

Governance
Aangezien Frederik naast deze interim functie tevens hoofd Financiën van BOOR is zijn er met betrekking tot de governance duidelijke afspraken gemaakt over een dusdanige scheiding van rollen en verantwoordelijkheden zodat er geen rolvermenging optreedt. Daarnaast zijn er voldoende ingebouwde checks & balances: de directeur-bestuurder legt in alles volledige verantwoording af aan de Algemene Vergadering waarin alle leden zitting hebben en gelijke stemmingsbevoegdheid hebben. De directeur-bestuurder is daarbij natuurlijk ook gehouden aan de gemeenschappelijke afspraken die zijn vastgelegd in het ondersteuningsplan en die gelden voor alle besturen.

De aanstelling van Frederik is een tijdelijke oplossing. Huub van Blijswijk, voorzitter van PPO Rotterdam: "Gezien de omstandigheden zijn de leden van de Algemene Vergadering van PPO Rotterdam blij met deze tijdelijke oplossing. De formele procedure werving en selectie loopt intussen door. Frederik van Winkelen is hierbij geen kandidaat."

Pagina delen: