07 juni 2016

Kamer overstag: toch 20 uur les voor docent

Drie keer sinds eind 2014 diende D66-Kamerlid Paul van Meenen zijn motie in, drie keer werd die weggestemd. Vandaag, bij de vierde poging, gaat het wel lukken. Een Kamermeerderheid zal het streven steunen naar maximaal 20 lesuren voor een fulltime-docent in het voortgezet onderwijs en maximaal acht dagdelen lesgeven voor een voltijds leraar in het basisonderwijs.

Bron: www.volkskrant.nl

Dit geeft docenten meer tijd om hun onderwijsuren goed voor te bereiden en zo de kwaliteit van hun lessen te verhogen. Ook kunnen ze meer aandacht geven aan onderwijsvernieuwing. De motie van Van Meenen dwingt staatssecretaris Sander Dekker (VVD), in samenwerking met de betrokkenen uit het onderwijs, met een uitgewerkt voorstel te komen, waarin ook de financiële gevolgen zijn meegenomen.

Dekker was steeds tegenstander van het voorstel en wist zich tot nu toe gesteund door coalitiepartner PvdA. Daarin is verandering gekomen door het plan De nieuwe school, dat PvdA-leider Diederik Samsom in april schreef met de Rotterdamse schooldirecteur Eric van 't Zelfde. Dat stelt: 'Het aantal te geven lesuren per week wordt maximaal 20 lesuren van 50 minuten. Dat is het Europees gemiddelde.'

Toen Van Meenen dat las, is hij na de drie afwijzingen opnieuw met zijn motie de boer op gegaan. Nu staat ook de handtekening van Loes Ypma eronder, een van de PvdA-onderwijswoordvoerders in de Kamer. Door de bevindingen uit het onlangs gepubliceerde OESO-rapport, dat onder meer zegt dat Nederlandse leraren te veel lesgeven, stemmen nu voor het eerst ook ChristenUnie en SGP mee. Samen met de steun van SP, GroenLinks en de Partij voor de Dieren komt Van Meenen daarmee op een veilige 77 zetels.

Lees het hele artikel in de Volkskrant online.

Pagina delen: