05 november 2015

Kamerlid staat voor Passend Onderwijs

Op 26 oktober bezocht Tweede Kamerlid Loes Ypma (PvdA) de Maria Basisschool aan de Schietbaanlaan in Rotterdam. Dit bezoek stond in het teken van een prangend probleem: het huidige inspectiekader biedt geen soelaas aan scholen die passend onderwijs toepassen.

Scholen die doen wat ze behoren te doen: kinderen aannemen met specifieke onderwijsbehoeften, worden daar in het huidige inspectiekader niet voor beloond. Een ongewenst gegeven stelt Loes Ypma, Tweede Kamerlid voor de PvdA met onder andere passend onderwijs in haar portefeuille.

Tijdens het bezoek aan de Maria school is Loes Ypma op basis van casussen het gesprek aan gegaan met Nicole Teeuwen (directeur PPO), Ineke van Uden (directeur RVKO) , Wies van der Linden (Beleidsadviseur Onderwijs), Nicole van Dijk (Directeur RVKO Fatimaschool). Hierdoor werd het probleem goed geïllustreerd: scholen die in dubio raken – "neem ik die leerling wel aan of niet?". Zo vertelt een van de directeuren: "Ik neem mij 's nachts voor bepaalde leerlingen niet aan te nemen, overdag zeg ik: natuurlijk gaan we in gesprek om voor uw kind een geschikte plek te vinden!".  Nicole Teeuwen vult daar hoofdschuddend op aan: "Het inspectiekader moet Passend Onderwijs natuurlijk niet tegenwerken".

Het huidige inspectiekader beoordeelt de kwaliteit van onderwijs op basis van de eindscore op de cito toets. Het inspectiekader maakt hiermee niet inzichtelijk hoe hoog het leerrendement is. Dat kan niet, vindt ook Loes Ypma. Zij heeft aangegeven middels een motie aandacht te vragen voor dit prangende probleem.
 

Noot van de redactie:

Inmiddels heeft het debat in de Tweede Kamer plaatsgevonden. Daarin is het bovenstaande onderwerp behandelt. De opbrengst van dit debat is nog niet duidelijk.

Pagina delen: