12 mei 2016

Kennis, liefde & know how

Over de fusie van De Recon en de Openluchtschool

De Recon en Openluchtschool Rotterdam, twee Rotterdamse scholen voor langdurig zieke kinderen zijn gefuseerd. Op 12 mei vond de feestelijke opening van de ‘nieuwe’ locatie plaats met een optreden van rapper Ali B. De nieuwe school komt onder leiding te staan van Barbara Knol, voorheen directeur van De Recon: “Schaalvergroting was niet alleen nodig om met meer financiële middelen de kwaliteit van zorg en onderwijs te kunnen behouden én verbeteren, maar zeker ook om het maximale uit elkaars expertise te halen. We hebben nu letterlijk bergen kennis, liefde en know how in huis.”

Voorafgaand aan de fusie zijn de in totaal 60 medewerkers verdeeld over verschillende werkgroepen met elkaar in gesprek gegaan over zaken als gezamenlijke aspiraties en het pedagogische klimaat. “Het zijn de teamleden die het verschil maken. Daarom moest de fusie van onderop komen” vertelt Barbara. Ze vervolgt: “Uit de analyse van deze gesprekken kwam vooral naar voren hoeveel we met elkaar in gemeen hebben. Vooral kennis, liefde voor het kind en goed onderwijs. En met goed doel ik op het menselijke aspect van wat wij hier doen: het begeleiden van een kind naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan midden in de maatschappij.” Natuurlijk was niet iedereen met alles blij. Barbara: “Voor de mensen die op Zuid wonen is het natuurlijk een gedoetje. Die moeten vanaf nu een stuk verder reizen. Maar over het algemeen is iedereen heel enthousiast.”

Terug naar een ‘gewone’ school 
In het schooljaar 2015-2016 zijn er zes langdurig zieke kinderen teruggestroomd naar het reguliere basisonderwijs. Een mooi resultaat maar voor Barbara nog niet voldoende. “Omdat we de kinderen dankzij onze gebundelde krachten nu nog adequater kunnen begeleiden hopen we ook meer kinderen terug te kunnen laten stromen naar het reguliere onderwijs. Alleen wanneer de medische toestand dit toelaat natuurlijk.” vertelt Barbara.

De Recon, ooit Reconvalescentenschool, is een benaming afgeleid van reconvalescent wat herstellende betekent. De school is in 1955 opgericht door hartchirurgen van het toenmalig Zuiderzeeziekenhuis.

De Openluchtschool is in 1929 gesticht voor leerlingen met tbc. Tbc komt vandaag de dag bijna niet meer voor. De huidige leerlingen zijn kinderen met o.a. longziekten, epilepsie, hart- en nierafwijkingen, motorische problemen, stofwisselingziekten en andere chronische ziekten.

Bron: iMagazine Stichting BOOR

 

De nieuwe school

De nieuwe school voor basis- en voorgezet onderwijs telt in totaal 125 langdurig zieke leerlingen in de leeftijd van 4 tot 12/13 jaar. Daarnaast telt de VSO-afdeling van de Recon op Zuid nog 140 leerlingen. Dankzij de fusie kan aan de kinderen van de fusieschool nu nóg meer zorg en expertise geboden worden. Met het samengaan wordt kennis behouden en verspreid. Barbara: “Onze mensen kunnen nu zoveel gemakkelijker van elkaar leren. Daarnaast gaan we actief inzetten op het delen van expertise met onder andere een conferentie in het najaar van 2016.”

Op een school voor langdurig zieke kinderen zijn de leerkrachten niet alleen pedagogisch/didactisch geschoold maar hebben zij ook kennis van ziektebeelden. Barbara: “Met de fusie is een team ontstaan dat letterlijk van veel meer verschillende ziekten een beeld heeft.” Dat komt het kind ten goede. “Pas wanneer een kind gehoord wordt en zich gezien voelt kan het vakken leren als Nederlands en rekenen.”

 

Noord en Zuid

De nieuwe fusieschool gaat verder in het oude gebouw van de Openluchtschool in Schiebroek, Rotterdam Noord. De school voor langdurig zieke kinderen in het vmbo en praktijkonderwijs blijft in Rotterdam Zuid.

Pagina delen: