08 november 2018

Kijk je rijk in je wijk! – studiemiddag Afrikaanderwijk

Op 10 oktober werd er een studiemiddag in de Afrikaanderwijk georganiseerd door SBO Heldringschool, op verzoek van de scholen behorend tot Netwerk Afrikaanderwijk.

Je denkt dat je alleen bent
En dat niemand naar je kijkt
Je denkt dat je voor niks rent
Dat je toch nooit iets bereikt
Je denkt dat niemand ziet
Hoe ongelofelijk hard je werkt
Je denkt dat al jouw moeite
Door geen mens wordt opgemerkt

Het is donker om je heen
En je knijpt je ogen dicht
Zo kun je zelf niet zien
Maar ik zie jou
Ik zie jou
Ik zie jou
Ik zie jou

Een prachtig lied van Claudia de Breij, waarmee Mariette Vink, directeur van SBO Heldringschool, de studiedag van Afrikaanderwijk op 10 oktober opende. Deze middag werd georganiseerd door SBO Heldringschool op verzoek van de scholen behorend tot Netwerk Afrikaanderwijk. Daarnaast was Jacqueline Blaak van #Team010 betrokken bij de organisatie.

Mariette opende de middag vol enthousiasme met een presentatie over de Heldringschool. Een warme, veilige onderwijsplek, waar bevlogen leerkrachten dagelijks aan de kinderen de tools meegeven om zich tot aardige, waardige en vaardige mensen te ontwikkelen.

Na de opening gingen de aanwezigen in de vorm van Mix and Greet, aan de hand van bingokaarten met mooie vragen als 'Ik ben trots op….' Of 'Goed onderwijs is voor mij…..', in gesprek met elkaar en hebben ze elkaar als collega's uit de wijk een beetje beter leren kennen.

Als vervolg op deze kennismaking is men in kleine groepjes in een Open Space vorm met elkaar in gesprek gegaan aan de hand van zelf opgestelde urgente vragen. Praktische vragen als 'Hoe ga ik om met verschillende leesniveau's in groep 3?', 'Hoe werkt jullie gedragsprotocol?', 'Hoe combineer je verschillende vakgebieden?' en 'Hoe omgaan met ouders als school en ouders niet op een lijn zitten wat betreft zorgen om de leerling?' werden gesteld. Er ontstonden mooie gesprekken tussen de leerkrachten van de verschillende school. Op flappen zijn de besproken adviezen geschreven en gedeeld met de hele groep.

Na de pauze werd iedereen uitgenodigd voor een Kijk je Rijk ronde door de Heldringschool. De kers op de taart van de middag met enthousiaste reacties over de aanpak in de groepen, over de inrichting van de lokalen, over de rust die de school uitstraalt en over de bevlogenheid van de leerkrachten.

De dag werd positief geëvalueerd met Stars and Wishes. Met mooie quotes als 'Voor herhaling vatbaar', 'Ik wens collega's een meeloopdag toe op het SBO voor inspiratie en kennisuitwisseling. Echt de praktijk!', 'Ik heb antwoorden gekregen op mijn vragen, waar ik direct morgen mee aan de slag kan!', 'Mooie middag met intervisie en inspiratie' en 'Wat een bevlogen en enthousiaste mensen die werken op de Heldringschool. Jullie doen echt recht aan aardig-waardig-vaardig!' kon de middag worden afgesloten. En wellicht een vervolg krijgen….

Pagina delen: