14 september 2018

Kinderen die thuiszitten? Onacceptabel!

Op dit moment zitten er in Rotterdam 39 kinderen thuis. Zij staan niet ingeschreven op een school of zijn thuiszitter geworden op een school. Wij vinden dit in Rotterdam onacceptabel.

In de hele stad gebeurt al veel om het aantal thuiszitters terug te dringen en de duur van het thuiszitten te beperken. Wij kunnen uw hulp goed gebruiken om dit hoge aantal te verminderen.

Gezamenlijk doel is dat er in Rotterdam geen enkel kind thuis zit. Hierbij is het belangrijk dat samenwerkingspartners rondom een kind goed op de hoogte zijn van thuiszitten. We merken geregeld dat niet iedereen van thuiszittende kinderen op de hoogte is.

Wat kunnen we hieraan doen?
PPO Rotterdam verstrekt vanaf heden iedere maand een thuiszittersoverzicht aan de schoolbesturen. Als een schoolbestuur thuiszitters heeft, ontvangt het bestuur de lijst met thuiszittende kinderen van de scholen die tot hun bestuur behoren. Uiteraard wordt hierbij rekening gehouden met de privacywetgeving. Schoolbesturen die geen thuiszitters hebben, krijgen die maand geen thuiszittersoverzicht toegestuurd.
Van de scholen vragen we om thuiszitters gelijktijdig bij de schoolcontactpersoon van PPO Rotterdam EN bij de leerplichtambtenaar van de school te melden. Op die manier zijn wij in de gelegenheid om waar mogelijk direct actie te ondernemen.

Meer over wat PPO Rotterdam op dit moment i.sm. haar partners doet leest u hier.

Waarom zitten deze 39 kinderen thuis?
In de groep kinderen die op dit moment thuiszitten zijn drie hoofdoorzaken waarneembaar. In een groot aantal gevallen is zorg voorliggend, daarnaast is er een groep die gedrags-kinderpsychiatrische ondersteuning nodig heeft. Ten slotte staat een aantal kinderen op een SO-wachtlijst. Verder valt op dat 14 kinderen in de eerste twee weken na de zomervakantie thuis zijn komen te zitten. Dit zijn veel meer kinderen dan in voorgaande jaren. PPO Rotterdam gaat uitzoeken waar dit hoge aantal vandaan komt.

Pagina delen: