18 januari 2018

Kindkans: het laatste nieuws

Het is goed te merken dat scholen grote betrokkenheid tonen wanneer het gaat om de ontwikkelingen rondom Kindkans. Door samen op te trekken verwachten we tot een succesvolle implementatie te komen.

Afgelopen woensdag 17 januari is er weer een flinke stap gezet: de zogenoemde beleidsbepaling heeft plaatsgevonden. Een vertegenwoordiging van het scholenveld en van PPO-medewerkers heeft met elkaar gekeken naar de aansluiting van Kindkans op de processen. Vervolgens is met elkaar gesproken over de gewenste inrichting. Het was een zeer constructieve bijeenkomst. Diverse thema's kwamen aan bod en de deelnemers waren enthousiast over de mogelijkheden.
 
Ook hebben wij tijdens deze dag nogmaals het belang besproken van tijdig afstemmen met besturen en scholen over het moment van scholing en de ingebruikname van Kindkans. Over een aantal onderwerpen zal nog nader overleg plaatsvinden alvorens de beoogde inrichting zal worden gepresenteerd op vrijdagochtend 23 februari aan een brede groep betrokkenen.
Wij houden u geïnformeerd!
 
Bent u ook geïnteresseerd om de presentatie bij te wonen of heeft u vragen over Kindkans, laat het ons dan weten via de regiegroep Kindkans.
Pagina delen: