19 maart 2018

Kindkans: scholing en tussenliggende periode

De beoogde inrichting van Kindkans is op vrijdagochtend 23 februari gepresenteerd aan een brede groep belangstellenden op gastlocatie Imeldaschool.

De sfeer was goed: er werden scherpe vragen gesteld en alle plannen werden overwegend positief ontvangen. PPO Rotterdam is hard aan de slag met de commentaren van alle belangstellenden. Daarnaast wordt op dit moment niet alleen hard gewerkt aan het regelen van alle rollen en rechten binnen het systeem, maar ook aan de verdere planning van de scholing aan zowel OAT’s als intern begeleiders.

De scholingsdata voor start-OAT Alexander zijn inmiddels geprikt en met betrokkenen gecommuniceerd. Streven is om in deze wijk op 1 juni ‘live’ te gaan. De scholingsdata voor de overige OAT’s en Rotterdamse scholen zullen vallen in de maanden september en oktober. De definitieve planning wordt begin april gecommuniceerd.

Dit betekent dat we in Rotterdam na de herfstvakantie 2018 volledig zullen werken in Kindkans. Op 25 mei (de datum waarop de nieuwe privacyregelgeving in werking treedt) is het systeem dus nog niet operationeel. Inmiddels is PPO Rotterdam bezig met het treffen van maatregelen voor de tussenliggende periode.

Het is nog te vroeg om hierin volledig te zijn, maar er is al wel een onderwerp waarover we u willen informeren. Het delen van dossiers via een onbeveiligde mailverbinding is een groot risico. Het blijkt noodzakelijk te zijn om tot aan de implementatie van Kindkans te werken met een beveiligde mailverbinding. Op die manier kunnen dossiers en andere persoonsgegevens veilig met elkaar worden gedeeld, mits er ook een grondslag is om deze persoonsgegevens uit te wisselen.

De mogelijkheden voor de implementatie van deze beveiligde mailverbinding worden op dit moment nader onderzocht.

Heeft u een vraag?
Stel deze dan aan uw schoolcontactpersoon, ouderfunctionaris of via regiegroepkindkans@pporotterdam.nl.

Pagina delen: