15 februari 2018

Kindkans: start implementatie bekend

Vrijdagochtend 23 februari zal de beoogde inrichting van Kindkans worden gepresenteerd aan een brede groep betrokkenen. Daarnaast is bekend waar en wanneer gestart wordt met de implementatie.

Presentatie beoogde inrichting
Op 17 januari heeft een vertegenwoordiging van het scholenveld en PPO-medewerkers met de ontwikkelaars van Kindkans gesproken over de Rotterdamse processen. Op basis hiervan is een plan voor de inrichting van Kindkans gemaakt. Dit plan zal op vrijdagochtend 23 februari worden gepresenteerd aan een brede groep belangstellenden die e.e.a. met elkaar kunnen fine-tunen. 

Start implementatie Kindkans: Rotterdam Alexander
In de tussentijd is er verder nagedacht over de implementatie van Kindkans. Besloten is om op 1 juni ‘live’’ te gaan in Rotterdam Alexander. Dit betekent dat in Alexander zowel de intern begeleiders van de scholen als ook de OAT-medewerkers zullen worden geschoold. De data hiervoor worden op dit moment geprikt (naar verwachting tweede helft mei) en zullen zo spoedig mogelijk met alle betrokkenen worden gecommuniceerd.

Na de zomervakantie zal de implementatie in alle andere OAT’s starten. Over deze planning wordt nog gesproken. Wij houden u op de hoogte.

Op 25 mei 2018 treedt de (Europese) Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking. Dit betekent een aanscherping van de regels om de privacy voor alle burgers te waarborgen. Voor PPO Rotterdam onderstreept dit dat de implementatie van een systeem voor gegevensoverdracht noodzakelijk is. Het gaat hierbij om één systeem – Kindkans - dat voorziet in de uitwisseling van gegevens tussen scholen en PPO Rotterdam en vice versa, en in automatische monitoring (t.b.v. managementinformatie).

Pagina delen: